Før varer returneres til Baagøe Data ApS skal der oprettes et retursag via vores RMA. Kopi af retursagen printes og vedlægges returforsendelsen sammen med en kopi af den oprindelige følgeseddel eller faktura.

Porto/fragt i forbindelse med returnering af varer betales af afsender, og varerne skal returneres inden 3 måneder efter fakturadato.

Returnerede varer krediteres med et fradrag på 15% til håndtering og administration.

Undtaget er fejlleverancer som krediteres 100%. Når fejlleverancer sendes retur til Baagøe Data ApS, skal der udfyldes og printes en formular på baagoe.dk/RMA

Denne formular skal vedlægges varerne sammen med en kopi af den oprindelige faktura.

Bestillingsvarer og udgåede varer tages ikke retur.